WEB Prijava turista

Korisničko ime

Lozinka


Galerie de photos

    Drače Janjina Janjina by Boris Jović

Plaćanje paušala za boravišnu pristojbu

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (osim pomoćnih) i smještajnu jedinicu u kampu sukladno s Rješenjem o odobrenju. Zakon o boravišnoj pristojbi, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, za iznajmljivače soba i apatmana i dalje predviđa paušalno plaćanje boravišne pristojbe, osim za one iznajmljivače koji su u sustavu PDV-a ili imaju prijavljen obrt za iznajmljivanje turističkih smještajnih jedinica.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registiranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto.

Pravilnikom o razvrstavanju turističkih mjesta, na području općine Janjina razvrstana su slijedeća mjesta:

Razred A - nijedno naselje - koeficijent 1 - visina BP 300,00 kn

Razred B - Drače, Sreser - koeficijent 0,85 - visina BP 255,00 kn

Razred C - nijedno naselje - koeficijent 0,70 - visina BP 210,00 kn

Razred D - ostala naselja - koeficijent 0,50 - visina BP 150,00 kn

Paušal za boravišnu pristojbu obvezni ste platiti u 3 rate prema slijedećim datumima dospijeća:

I.rata do 31.07.2014.

II. rata do 31.08.2014.

III. rata do 30.09.2014.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ općine Janjina - prolazni račun

IBAN: HR84100100511759904742

Model :67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

U postupku prijave i odjave gostiju, prema Zakonu o boravišnoj pristojbi obvezni ste u roku od 24 sata Turističkoj zajednici prijaviti i odjaviti sve osobe kojima se pružaju usluge smještaja.Recherche de logement

Rester en contact
Liens

Office National Croate du Tourisme
L’office de tourisme de la region Dubrovnik-Neretva

   Visit Pelješac