WEB Prijava turista

Korisničko ime

Lozinka


Galerije

    Popova Luka by Boris Jović Popova luka Osobjava  by Boris Jović

Plaćanje paušala za boravišnu pristojbu

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (osim pomoćnih) i smještajnu jedinicu u kampu sukladno s Rješenjem o odobrenju. Zakon o boravišnoj pristojbi, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, za iznajmljivače soba i apatmana i dalje predviđa paušalno plaćanje boravišne pristojbe, osim za one iznajmljivače koji su u sustavu PDV-a ili imaju prijavljen obrt za iznajmljivanje turističkih smještajnih jedinica.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registiranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto.

Pravilnikom o razvrstavanju turističkih mjesta, na području općine Janjina razvrstana su slijedeća mjesta:

Razred A - nijedno naselje - koeficijent 1 - visina BP 300,00 kn

Razred B - Drače, Sreser - koeficijent 0,85 - visina BP 255,00 kn

Razred C - nijedno naselje - koeficijent 0,70 - visina BP 210,00 kn

Razred D - ostala naselja - koeficijent 0,50 - visina BP 150,00 kn

Paušal za boravišnu pristojbu obvezni ste platiti u 3 rate prema slijedećim datumima dospijeća:

I.rata do 31.07.2014.

II. rata do 31.08.2014.

III. rata do 30.09.2014.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ općine Janjina - prolazni račun

IBAN: HR84100100511759904742

Model :67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

U postupku prijave i odjave gostiju, prema Zakonu o boravišnoj pristojbi obvezni ste u roku od 24 sata Turističkoj zajednici prijaviti i odjaviti sve osobe kojima se pružaju usluge smještaja.Pretraga smještaja

Ostanite u kontaktu
Poveznice

Hrvatska turistička zajednica
TZ Dubrovačko-neretvanske Županije

   Visit Pelješac