WEB Prijava turista

Korisničko ime

Lozinka


Galerije

    Janjina Vino Sreser by Boris Jović

Turistička članarina

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) utvrđena je obaveza plaćanja članarina u turističkim zajednicama.

Turistička članarina plaća se prema razredu turističkog mjesta kojima su određeni slijedeći koeficijenti za 2013. godinu:

RAZRED                NASELJE                                                                      KOEFICIJENT

A                              Nijedno naselje                                                                0,20 %

B                              Drače i Sreser                                                                0,184%

C                             Nijedno naselje                                                                0,16 %

D                             Ostala mjesta                                                                  0,144 %

Iznos članarine izračunava se na slijedeći način: ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencije prometa (bez boravišne pristojbe naplaćene po noćenju) množi se s koeficijentom mjesta.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ općine Janjina, prolazni račun

Broj računa primatelja: HR0810010051759927159

Model :67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Ispunjeni TZ obrazac zajedno sa kopijom uplatnice potrebno je dostaviti u nadležnu poreznu upravu do 28.02.2014.Pretraga smještaja

Ostanite u kontaktu
Poveznice

Hrvatska turistička zajednica
TZ Dubrovačko-neretvanske Županije

   Visit Pelješac